پادکست لوکوموتیو لوکوموتیپس
بشنوید در:
RSS Anchor Spotify Apple Google Castbox Telegram Youtube
پخش مستقیم:
لیست توضیحات اپیزودها:

۳ مارچ ۲۰۲۳ / ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود نهم در کست‌باکس)

مصاحبه تصویری در یوتیوب
لینک‌های ده دقیقه مکث:

۲۵ فوریه ۲۰۲۳ / ۷ اسفندماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود هشتم در کست‌باکس)

توییت مرتبط اپیزود ۸:

۱۷ فوریه ۲۰۲۳ / ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود هفتم در کست‌باکس)

توییت‌های مرتبط اپیزود ۷:

۱۰ فوریه ۲۰۲۳ / ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود ششم در کست‌باکس)

بازنشر مصاحبه در لینکداین:
لینک‌های ارفع:

۲ فوریه ۲۰۲۳ / ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود پنجم در کست‌باکس)

توییت‌های مرتبط اپیزود ۵:

۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ / ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود چهارم در کست‌باکس)

توییت‌های مرتبط اپیزود ۴:

۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ / ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود سوم در کست‌باکس)

توییت‌های مرتبط اپیزود ۳:

۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ / ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود دوم در کست‌باکس)

توییت‌های مرتبط اپیزود ۲:

۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ / ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱
(پخش مستقیم اپیزود اوّل در کست‌باکس)

توییت‌های مرتبط اپیزود ۱:

تماس با لوکومتیو